Malmin Terapia
slo


Psy­ko­te­ra­pia- ja terapia­pal­ve­lut
Malmi, Helsinki

Olemme psy­ko­te­ra­pia­- ja terapiapal­ve­lui­ta kokoava terapiakeskus Malmilla Helsingissä. Toimintamme Malmilla alkoi vuonna 2012.

Malmin Terapiaan on helppo saapua, sijaintimme on aivan Malmin juna-aseman ja bussiterminaalin vieressä. Malmin Terapiassa on viihtyisät odotustilat sekä äänieristetyt terapiahuoneet.

Toimintamallissamme Suomen Terapiatilat Oy hallinnoi toimipaikan puitteet ja ammatinharjoittajina toimivat psykoterapeutit ja terapeutit vastaavat terapiapalveluista. Itsenäisten am­ma­tin­har­joit­ta­jien palvelutarjonta kattaa aikuisten ja nuorten aikuisten yksilö- ja ryh­mäp­sy­ko­te­ra­pia­muo­dot. Maaliskuussa 2023 Malmin Terapiassa pitää vastaanottoaan 17 ammatinharjoittajaa.

Malmin Terapian käyntiosoite on Turkhaudantie 5, 00700 Helsinki. Avoinna ajanvarauksella.

Ajan­koh­tais­ta

12.6.2023
Anna-Maria Hotari on aloittanut vastaanottonsa Malmin Terapiassa toukokuussa. Anna-Marian tiedot on lisätty Palveluntarjoajat -välilehdelle. 

21.3.2023
Maria Koiviston tiedot on lisätty Palveluntarjoajat -välilehdelle. Maria Koivisto on aloittanut vastaanottonsa Malmin Terapiassa vuoden 2022 toukokuussa.

14.3.2023
Malmin Terapian kotisivut on uudistettu 14.3.2023. Uudet kotisivut ovat aiempaa selkeämmät ja näkyvät paremmin erilaisissa mobiililaitteissa.


5.3.2023

Malmin Terapiassa pitää tällä hetkellä vastaanottoaan 17 ammatinharjoittajaa.
Otamme edelleen uusia psykoterapeutteja kollegiaaliseen psykoterapiayhteisöömme.
Tarjolla ovat keskeisellä sijainnilla viihtyisä psykoterapiakeskus ja sen äänieristetyt terapiahuoneet.
Huoneita voi vuokrata yhdestä viikkotunnista alkaen ja jatkuen aina isompiin edullisiin kokonaisuuksiin.